Bir duvarın üzerinde 5 tane kuş duruyor. O sırada oradan geçmekte olan bir avcı, tüfeğini ateşleyip ikisini vuruyor. Geriye kaç kuş kalır? (Cevap "hiç" değil)

Uzadıkça kısalan şey nedir?

Soru işareti olan kutuya hangi “harf-rakam” çifti gelmelidir?

İki kişi yolda karşılaşıyorlar. Küçük olan büyüğün öz oğludur. Fakat büyük olan küçüğün babası değildir. Bunu açıklayın.

Bir kibrit çöpünün yerini değiştirin ve bir “kare” elde edin.

ABCDE × 4 = EDCBA

Rakamları birbirinden ve sıfırdan farklı olan “ABCDE” beş basamaklı sayısı kaçtır?

Bir adam, vahşi insanlarla dolu bir adaya düşer. Yerlilerce hemen yakalanır ve kabile reisinin huzuruna çıkarılır. Reis der ki:

          “- Ey beyaz adam. Karnımız iyice acıktı. Kusura bakma ama seni yemek zorundayız. Ama biz o kadar da kötü insanlar değiliz. Çünkü biz kurbanlarımızın nasıl öldürüleceklerini kendisine sorarız(!). Sen şimdi bize bir cümle söyle. Söylediğin cümlenin “doğru” olduğuna kanaat getirirsek seni “asacağız.” Eğer “yanlış” bir şey söylediğini düşünürsek “yakacağız”.

          Kabile reisi bir taraftan da sofranın hazırlanması tâlimâtını verir. Adam, kendisini kurtaracak hangi cümleyi söyler?

Şekildeki saat kadranını iki çizgi ile üç parçaya ayırın. Her parçadaki rakamların toplamı “23” olsun.

Bir tartı aletinde iki kutu ayrı ayrı tartılıyor. Gösterge ilki için 5 kg, ikincisi için de 6 kg’ı gösteriyor. İki kutu birlikte tartıldığında ise ibre 12 kg’a geliyor. Tartı aletinin yanlış tarttığını bildiğimize göre kutuların gerçek ağırlıkları nedir?

6 adet kibrit çöpü ile 4 adet “eşkenar üçgen” elde ediniz.

ABCDEF × 2 = CDEFAB

   ABCDEF × 3 = BCDEFA

   ABCDEF × 4 = EFABCD

   ABCDEF × 5 = FABCDE

   ABCDEF × 6 = DEFABC

ise, “ABCDEF” altı basamaklı sayısı nedir?

Bir işyeri sahibi, çalışanları arasında zaman zaman değişik yarışmalar düzenler. Bu defa yarışmanın konusu, “yalan” söylemek. Ödül olarak ise, kazananın maaşına %100 zam yapılacaktır. Herkes sırayla gelerek yalanlarını söylerler. Ancak patron, zam yapmamak için hepsine de “olabilir”, “neden olmasın” gibi cevaplar verir.  İçlerindeki en akıllı eleman bir yalan söyler ve maaşına %100 zammı alır. Bu eleman ne demiştir?

Bir küçücük fıçıcık, içi dolu turşucuk? (Limon değil)

Şekildeki gibi bir pastayı “üç düz kesişte” 8 eşit parçaya ayırın.

İlginç bir at yarışı yapılıyor. Yarışın ilginçliği şurada:

    İkramiyeyi “sonuncu!” gelen atın sahibi alacak. İki at yarışa katılır. Start verilir ancak jokeyler atları, sonuncu gelmeleri için hareket dahi ettirmezler. Aradan yarım saat geçer. Seyirciler iyice sıkılmaya başlarlar. Aralarından yaşlı bir adam jokeyleri yanına çağırır. Kulaklarına bir şeyler fısıldar. Hemen atlara koşan jokeyler, dört nala finişe doğru giderler. Yaşlı adam jokeylere ne söylemiş olabilir? (Hayır. Kazanana daha çok ikramiye teklif etmez)

Birbirlerinden farklı “a” ve “b” sayılarının ortalaması, “a,b” ise bu sayılar kaçtır?

Genç matematikçi Kerem, iş için bir şirkete müracaatta bulunur. Kerem’i işe kabul ederler ve iki ayrı maaş teklifinde bulunurlar:

     “-Maaşın 100 TL olacak. Maaş artışın ise:

a) Ayda 20 TL, veya

b) İki ayda 60 TL.

Tercih senin. İstediğin şıkkı seçebilirsin.”

Kerem, hangisini seçmelidir?

Beş adet “2” kullanarak dört işlem yardımı ile “100” sayısını elde ediniz.

Şekildeki atı “on iki” hamle ile tüm kareleri gezdirin.

Masanın üzerinde 10 adet kutu ve her kutuda da 10’ar adet bilye var. Bir kutu haricindeki tüm kutulardaki bilyeler eşit ağırlıkta. O tek kutudaki bilyelerin ise her biri birer gram diğerlerinden ağır. Hassas bir terazide yalnız bir ölçüm yaparak hangi kutudaki bilyelerin ağır olduğunu bulunuz.

                    x = y ...............................olsun

                    x² = x.y.............................eşitliğin her iki tarafını ‘x’ ile çarptık.

             x² - y² = xy - y².......................her iki taraftan ‘’ çıkardık.

 (x + y).(x - y) = y.(x-y).......................sol tarafı çarpanlara ayırdık, sağ tarafı ‘y’ parantezine aldık.

            (x + y) = y.................................(x - y)’ler sadeleşti.

               x + x = x..................................x = y olduğundan,

                  2.x = x................................. ‘x’ leri topladık.

                     2 = 1 ................................ ‘x’ ler sadeleşti.

              3 + 2 = 1 + 3............................her iki tarafa ‘3’ ilâve ettik.

                     5 = 4..................................buradan,

                     5 = 2 + 2.......................... ‘4’ü, ‘2+2’  şeklinde yazdık.

          Bu, nasıl oldu?

Hiçbir anlamı olmadığı halde içinde “ropsakez” kelimesi geçen soru hangisidir?

Hint fakirleri, çivili tahtanın üzerinde hiç acı hissetmeden nasıl yatabilirler?

20 - 16 = 1

Bir rakamın yerini değiştirin ve eşitliği sağlayın.

Şekildeki bilardo masasının kısa kenarı 5, uzun kenarı 6 birim. Top, yatayla 450 açı yapacak şekilde ok yönünde atılıyor. Topun kenarlara çarptığında hızını kaybetmediği kabul edersek, hangi deliğe düşer?

Üç adet “5” ile yazılabilecek “en büyük” sayı kaçtır? (tüm matematik sembolleri, yalnız bir defa olmak şartı ile kullanılabilir)

Kırtasiyeciden toplam “100 adet” defter, kalem ve silgi alıyoruz. Defter, 7 lira; kalem, 4 lira ve silgi 0,5 lira. Toplam 100 lira verdiğimize göre her birinden kaçar adet aldık?

O A U A A İ A A I A İ A ?

Soru işareti yerine hangi harf gelmelidir?

Şekildeki “A” çarkı ok yönünde döndürüldüğünde “B” çarkı hangi yöne döner?

Hangi sayının “iki katının üç fazlası”, “üç katının iki fazlası”na eşittir?

Şekilde birbirine yapışık, ortak merkezli iki tekerlek görülüyor. Kabul edelim ki büyük tekerleğin çevresi 10 cm, küçük tekerleğin çevresi de 5 cm olsun. Tekerlekler kendi etrafında sağ tarafa doğru bir tur döndüklerinde B (b) noktasına geliyorlar. Nasıl oluyor da büyük tekerlek 10 cm gittiğinde, küçük tekerlek de 10 cm gitmiş oluyor? Hâlbuki o da bir tur döndü ve çevresi 5 cm?

İki adet “2” kullanarak, matematik sembolleri yardımı ile “24” sayısını elde ediniz.

Bülent ile Levent, aralarında tartışıyorlardı. Bülent, buzdolabından yeni çıkarılan bir suyun hemen ısınmaması için, yün bir kumaşa sarmanın faydalı olacağını iddia ediyordu. Levent ise, yün kumaşa sarmanın, suyu daha çabuk ısıtacağını ve sarmak yerine açıkta durmasının daha doğru olduğunu söylüyordu. Hangisi haklı?

Birbirlerinden farklı “a”, “b”, “c” ve “d” sayılarının ortalaması, “a,bcd” ise bu sayılar kaçtır?

Nasreddin Hoca bir gün heybe almak için pazara gider. Güzel bir heybe görüp pazarcı ile pazarlık yapar ve 1 akçeye anlaşırlar. Tam oradan ayrılacaktır ki daha güzel bir heybe dikkatini çeker. “Şu pazarcıya bir şaka yapayım” der ve:

          “-Kaç akçe şu heybe muhterem?”

          “-2 akçe hocam.”

          “-Aldım gitti”, diyen hoca elindekini bırakır ve onu alıp tam gidecekken pazarcı seslenir:

          “- Hocam. Bu heybe 2 akçe. Sen 1 akçe verdin.”

          Hoca sinirlenir gibi yapar:

          “- Bre câhil adam! Sana önce 1 akçe verdim. Sonra da 1 akçelik heybe bıraktım! İkisi eder 2 akçe. Daha benden neyin parasını istersin!”

          İşin sırrı nedir?

Aşağıdaki şekli dört eşit parçaya ayırın ve her parçada bir nokta olsun.

Bir dağcı, bulunduğu yerden 12 günlük tırmanma ile çıkılabilecek bir dağ köyüne gitme hazırlığı yapıyor. Ancak yanına en fazla 8 günlük yiyecek alabiliyor. Birkaç yardımcısını yanına almak zorunda. Yardımcıları da 8 günlük yiyecek taşıyabiliyor. Yardımcıları bir süre sonra elinde kalan yiyeceği dağcıya vererek geri dönebiliyor. Dönüşte de kendilerine yetecek kadar yiyecek bulundurmaları gerekiyor. Bu dağcı, aç kalmadan köye ulaşabilmesi için yanına kaç yardımcı almalıdır?

Japonya’da ağaca ne derler?

Bir küpün kenarları iki kat arttırılırsa hacmi kaç kat artar?

x ve y, birbirlerinden ve sıfırdan farklı sayılardır.

ise “x” ve “y” kaçtır?

...

 

DEVAMI 

VE 

CEVAPLARI

'DA

Ana Sayfaya Dön